Nút nhấn thông minh ON OFF

Sử dụng 1 nút nhấn để điều khiển một 1line đèn hoặc 1 nhóm đèn

Nhấn - Nhả nút nhấn điều khiển đèn - 1 nút

Nhấn - Nhả để tắt/Mở, đảo trạng thái.

Đèn Tắt: Đèn LED hiển thị màu xanh

Đèn Mở: LED feedback hiển thị màu đỏ

Last updated