REM-4000 Screen - Bị nháy

Khắc phục sự cố nhảy màn hình và không điều khiển được trên màn hình REM4000

Sự cố màn hình Remote bị nhảy - Đã xác định lý do - OverCurrent

 1. Đặt Remote vào dock sạc, quan sát nếu hiện tượng xảy ra chỉ khi gắn vào dock sạc hay ngay cả khi sử dụng ở ngoài.

 2. Nếu vẫn tiếp tục bị nhảy màn hình, lấy remote ra khỏi dock sạc, và chờ cho tới khi Remote sủ dụng hết pin. Thời gian dự tính khoảng 8 tiếng, hoặc có thể dài hơn.

 3. Sau khi remote đã xả hết pin, và tắt hoàn toàn. Gắn Remote trở lại dock sạc

 4. Ngay khi gắn vào dock sạc và Remote khởi động lại, Thiết lập độ sáng màn hình ở mức 2.

 5. Sau khi sạc đầy 100%, tháo remote ra khỏi dock sạc, và để remote tự xả pin tới mức 10%. .

 6. Khởi động lại remote bằng cách: Nhấn & giữ phím nguồn để tắt hoàn toàn, sau đó, nhấn & giữ để khởi động lại.

Nếu sự cố vẫn tiếp tục sau khi thực hiện các bước trên, vui lòng gửi lại Remote để kiêm  cầu bảo hành.

Known Issue - OverCurrent

 1. Place the remote on the dock and check whether the remote has a period where it is stable and not jittering.

 2. If the remote does not stop jittering at all, remove the remote from the dock and allow it to drain the battery until completely flat so that it must be charged. Once flat return to the dock to charge.

 3. When the remote comes back online and is stable set the brightness to 3 dots.

 4. Remove the remote from the dock and let the battery drain until it only has 10% battery left.

 5. Power cycle the remote.

Nếu sự cố vẫn tiếp tục sau khi thực hiện các bước trên, thu hồi và gửi lại Remote để yêu cầu bảo hành.

Last updated