Sử dụng ứng dụng Savant Pro App

Hướng dẫn sử dụng các chức năng trên phần mềm điều khiển nhà thông minh Savant Pro App.

Savant Pro App là ứng dụng mạnh mẽ để điều khiển hệ thống Smarthome, nhà thông minh tổng thể từ Savant. Hướng dẫn chi tiết tại file đính kèm

Savant Pro App có thể tìm thấy từ đâu?

Savant Pro App có thể được download từ iOS App Store trên các máy điện thoại và máy tính bảng Apple. Hoặc từ CH Play với các thiết bị di động chạy hệ điều hành Android.

Hướng dẫn sử dụng Savant Pro App - Tiếng Anh

Yes, after a few months we finally found the answer. Sadly, Mike is on vacations right now so I'm afraid we are not able to provide the answer at this point.

Hướng dẫn sử dụng tính năng điều khiển chiếu sáng - Savant Lighting

Có thể sử dụng các hệ thống điều khiển chiếu sáng nào với Savant?

Có rất nhiều lựa chọn, tuy nhiên chúng tôi gợi ý một số lựa chọn như sau, căn cứ theo tính ổn định đã được chứng thực.

  1. KNX

  2. Vantage Controls

  3. Lutron

Hướng dẫn sử dụng Savant Music

Hướng dẫn sử dụng Savant HVAC

Hướng dẫn sử dụng Savant Remote Pro X2

Last updated