Rèm cửa tự động RS485

Sử dụng thiết bị điều khiển nào?

Savant RS-485, loại 1 hoặc 2 ngõ ra.

SSC-0485W: Loại 1 ngõ ra RS485, kết nối qua WIFI, sử dụng VDC 24V

SSC-02485: Loại 2 ngõ ra RS485, kết nối qua LAN, sử dụng adaptor đi kèm.

Bao nhiêu động cở rèm trên 1 đường RS485?

Tối đa 16 động cơ

Sơ đồ đấu nối điển hình?

Sử dụng CAT5e/CAT6 giữa các động cơ.

Tối đa 16 động cơ trên một đường BUS.

Sử dụng Savant Terminal để gán địa chỉ bộ động cơ rèm.

Rèm cuận / Roller

Rèm mở ngang

Last updated