Gateways - 3rd Parties

Lựa chọn các Gateways để kết nối giữa HVAC - Smarthome

Gateway: XXX

CoolMaster

CoolMaster NET

CoolPlug

Intesis

Sensibo

Model: Sensibo AIR

Giao thức: Hồng ngoại / IR

Tương thích: Với các dòng máy treo tường có Remote hồng ngoại IR.

AI Control

Last updated