Hiển thị mật khẩu Camera trong Racepoint BluePrint

Hiển thị mật khẩu trong Security CameraB

B1: Di chuột tới vị trí 'password' bị ẩn trong bảng Security Camera và hiện ra thông báo sau:

B2: Nhấn tổ hợp phím:

Control+ Shift + Alt + Command

B3: Di chuyển trỏ chuột tới vị trí cần hiển thị 'Password' Trong khi vẫn giữ tổ hợp phím trên.

Last updated