Lưu ý lắp đặt chuông cửa Savant / 2N

Lỗi lắp đặt Tiếp Địa - Grounding - Ảnh hưởng đến vận hành, và nguy cơ hư hỏng phần cứng

Tóm tắt sự cố

Bắt buộc thiết bị phải được đấu tới tiếp địa, để hạn chế các điện áp "quá độ" trong ngắn hạn, hiện tượng tĩnh điện, khi thiết bị khởi động sau khi cấp nguồn điện. Savant đã quan sát và ghi nhận một số lượng đáng kể các thiết bị phần cứng bị hư hại với nguyên nhân như trên, trường hợp này nằm ngoài điều khoản bảo hành của Savant.

 • Các thiết bị áp dụng:

  • DOR-HDSMKB-00

  • DOR-FMB-00

  • DOR-FMS-00

  • DOR-SMB-00

  • DOR-SMS-00

  • DOR-FM0B-00

  • DOR-FM0S-00

  • DOR-SM0B-00

  • DOR-SM0S-00

Giải pháp

Đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và kiểm tra đấu nối trước khi cấp nguồn thiết bị.

LẮP ĐẶT TIẾP ĐỊA CHO TẤT CẢ CÁC CHUÔNG HÌNH.

QUAN TRỌNG: Để đảm bảo tiếp địa đúng đắn, chúng tôi đề xuất sử dụng dây 1 lõi cứng với tiết diện 4mm² i

Tiếp đia trên DOR-HDSMKB-00

Tiếp đia trên DOR-xMx-00

Tiếp đia trên DOR-xM0x-00

Last updated