Các loại điều khiển động cơ qua tiếp điểm khô - Dry Contact

Động cơ sử dụng cấp nguồn AC - và điều khiển thông qua các tiếp điểm không điện áp.

Nguyên lý hoạt động.

Mô tả hoạt động các loại tiếp điểm:

Một số đấu nối điển hình

Last updated